Kreditai internetu

Kreditai internetu. Greitas sprendimas mažesnėmis palūkanomis veda prie praktiškų sprendimų su mažesnėmis palūkanomis ir žinoma rizika. Nemokami kreditai dėl itin didelės konkurencijos yra siūlomi net iki 3 mėnesių. Tai yra, tam laikotarpiui neskaičiuojant palūkanų pasiskolintai sumai. Ilgalaikiai kreditai ar paskolos yra išduodami nuo 5 metų iki 10 ar daugiau. Todėl tikintis pasiskolinti pigiau, geriausias kiekvieno sprendimas yra kreditai internetu.

Kreditai internetu

kreditai internetu

Internetu iš kreditoriaus pasiskolinta tam tikra pinigų suma yra vadinama kreditu, kurį privalu grąžinti per sutartą terminą sumokant ir nustatytas bei sutartas palūkanas. Imant greita ar ilgalaikį kreditą internetu privaloma įvertinti savo gaunamų pajamų riziką. Todėl skolindamiesi neskubėkite priimti skubotų sprendimų ir neaiškių pasiūlymų, kurie ateityje gali tapti lyg „akmeniu po kaklu” – našta. Kiekvienos bendrovės pateiktą pasiūlymą kreditui gauti privalote įvertinti praktiškai, neskubant ir įsigilinant į sutarties sąlygas. Kadangi kiekviena kreditą suteikianti bendrovė taiko individualias sąlygas naudinga žinoti, kad visos be išlygų kreditus internetu suteikia asmenims tik atsakingus už savo sprendimus, tai yra nuo 18 metų. Kai kurių kreditorių reikalavimai esamam amžiui besiskolinantiems asmenims gali būti ir didesnis, pavyzdžiui, skolina asmenims tik nuo 21 metų. Todėl 18 metų gali pakakti ne visiems norintiems pasiskolinti tam tikrą pinigų sumą internetu.

Tvarka, kuria išduodami greitieji kreditai internetu

Kiekvienas kreditorius turi numatęs ir paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarką. Todėl prieš priimant sprendimą skolintis privaloma tinkamai įvertinti savo mokumą, ekonominę padėtį ir jos stabilumą laikotarpiu, kuriam yra imamas kreditas. Kreditas internetu yra skolinamas tik atidžiai patikrinus pasiskolinančio asmens kredito istoriją ir paraiškos analizės. Pagal tam tikrą skolinančios bendrovės formulę yra apskaičiuojamas paraišką pateikusių klientų pajamų dydis. Ir vienas iš kreditorių reikalavimų yra tai, kad kreditą ar paskolą internetu imantis asmuo kitiems kreditoriams nebūtų įsiskolinęs didesne suma, neviršijančia 40 procentų gaunamų asmeninių pajamų. Jei prašančio kredito internetu įsiskolinimai viršija 40 procentų, daugelis kredituojančių bendrovių yra linkusios atmesti suteikti greitą ar ilgalaikį kreditą internetu. Paraiška dėl skolinimosi yra atmetama. Paprastai tariant, kredito bendrovės neskolina prasiskolinusiems ar „vargstantiems” grąžinti paskolas ar kreditus.

Naudinga žinoti, kad greituosius ar ilgalaikius kreditus suteikiančios bendrovės turi panašią išdavimo tvarką. Todėl „pasukčiauti” ar susirasti kreditorių, kuris paskolins jau skolų turinčiam vargu ar pavyks.

greitieji kreditai internetu

Kredito išdavimo sutarties pasirašymas, suteikimo tvarka

Greičiausiai būdas gauti kreditą ar paskolą yra sutarties su kredituojančia įmone pasirašyti sutartį internetu. Po paraiškos pateikimo norimai sumai gauti kredito bendrovė pateikia pasiūlymą ir jei besiskolinančiam asmeniui ar asmenims yra tinkamos visos sąlygos, į kreditoriaus nurodytą sąskaitą besiskolinantis privalo pervesti 1 centą tam, kad būtų nustatoma ar besiskolinančio asmens nurodyta sąskaita sutampa su paraišką teikiančio asmens. Tokiu būdu internetu yra pasirašoma sutartis kreditui gauti ir sutikimas besiskolinančio asmens duomenų tvarkymu. Paraiškos teikėjui gavus patvirtinimą, kad jis atitinka visus kredituojančios bendrovės reikalavimus, per 1-15 minučių į Jūsų banko sąskaitą bus pervesta ir sutarta paskolos ar kredito suma.

Greitieji kreditai internetu suteikiami kiek kitaip nei ilgalaikiai

Reaguodamas į įvairias ekonomines situacijas šalyje Lietuvos bankas – LB koreguoja ir greitųjų kreditų išdavimo rekomendacijas kredito bendrovėms veikiančioms Lietuvos Respublikoje. Atsiranda papildomų reikalavimų ne tik kreditoriams, bet ir pasiskolinti norintiems. Kai kurie reikalavimai palengvėjo, kiti buvo sustiprinti siekiant užtikrinti besiskolinančių asmenų tiek finansinį, tiek duomenų saugumą.

kreditas internetu
 • Nuo 6 mėnesių iki 4 buvo sumažintas pajamų gavimo vidurkio skaičiavimas teikiantiems paraišką kreditui. Tuo buvo siekiama nevaržyti greitųjų kreditų internetu išdavimo bendrovių, kurios individualiai gali prisiimti tam tikras rizikas skolinant netinkamai įvertinus norinčio pasiskolinti finansinę padėtį. 4 mėnesių gaunamos pajamos iš darbo santykių vidurkis skaičiuojamas skolinantis internetu ir trumpam laikotarpiui. Kitais atvejais gali atsirasti papildomų reikalavimų ir ilgesnio laikotarpio reikalavimas;
 • Skolininkui įvykdžius pareigą ir galutinai grąžinus paskolą ar kreditą paimtus internetu, kreditorius privalo duomenis saugoti 3 metus;
 • Sukčiavimo atveju atsakomybę privalo prisiimti ne tik kreditą internetu suteikusi bendrovė, bet ir klaidinančius dokumentus pateikę asmenys. Kreditinis sukčiavimas, taip BK – baudžiamajame kodekse yra apibrėžta atsakomybė dėl sukčiavimo skolinantis. Tačiau bausmės sukčiavę asmenys sulaukia tik nutarus teismo proceso metu;
 • Kredito bendrovės, kurios skolina užsienio valiuta norinčius pasiskolinti privalo informuoti apie galimas pasekmes svyruojant valiutų kursui. Tokią pareigą turi kiekvienas kreditorius, o klientams tai yra teisė į informacijos gavimą;
 • Vartojamieji trumpalaikiai, greitieji ar ilgalaikiai kreditai negali būti suteikiami, jei kreditoriai remiasi tik kliento turimu nekilnojamu ar kilnojamu turtu. Paskolas ir kreditus suteikiančios bendrovės privalo patikrinti kliento gaunamas darbo pajamas. Bendrovė privalo įsitikinti, kad suteiktas internetu kreditas bus grąžintas iš gaunamų pajamų, ne iš išieškomo skolininko turto;
 • Ankščiau, atlaidžiau papildomus kreditus suteikiančioms bendrovėms dabar būtinai privalo iš naujo įvertinti mokumą kiekvienam klientui norinčiam pasiskolinti papildomai.

Greitieji kreditai internetu – ne visiems

Vartotojai neretai susiduria su situacija, kai kredito bendrovė atmeta paraišką ir atsisako išduoti kreditą ar paskolą internetu, gyvai. priežasčių pateikti jie neprivalo, todėl dažnas net nežino kokių kriterijų neatitinka. Tačiau akivaizdu, kad kredito nesuteikimo priežastys yra rimtos ir pilnai pagrįstos.

 • Besikreipiančio dėl paskolos ar kredito asmens duomenys yra nurodyti neteisingi. Paraiška su neteisingais nurodytais duomenimis apie Jus visada bus atmetamos;
 • Atsakingo skolinimo ir mokumo vertinimo nuostatai draudžia kreditoriams „dalinti” greituosius kreditus klientams, kurie negauna pajamų. Greitieji kreditai, kurie yra suteikiami nedirbantiems ir pajamų neturintiems asmenims nėra teisėti. Todėl tokias mini paskolas bei kreditus greitai išduodančios bendrovės yra griežtai baudžiamos;
 • Greitieji kreditai neišduodami bedarbiams dėl paprastos priežasties, nėra pajamų šaltinio, kurio dėka jie galėtų grąžinti pasiskolintą kreditą. Pašalpos ir kitos soc. išmokos nėra laikomos nuolatinėmis pajamomis. Reklamos, kad greitieji kreditai suteikiami bedarbiams mūsų šalyje nepamatysite, nes tokia yra griežtai draudžiama;
 • Esantiems skolininkų sąraše asmenims greitieji kreditai ar paskolos internetu nėra išduodamos. Kreditoriai neprisiima rizikos dėl jau esančių kliento, kuris teikia paraišką naujam kreditui internetu. Todėl akivaizdu, kad ir tokių prašančių paskolinti pinigų ir suteikti kreditą internetu paraiškos bus atmestos. Skolininkų sąrašas patvirtina atsakomybės nebuvimą ir nemokėjimą elgtis su pinigais. Tad greituosius kreditus bei mini paskolas galima pamiršti;
 • Kreditai ne visada išduodami ir nuolatines pajamas gaunantiems. Tam yra svarių priežasčių bei kriterijų, kurių besiskolinantis gali neatitikti. Pajamų ir mėnesio išlaidų santykis gali neatitikti kreditorių reikalavimų, todėl vartojimo kreditas ar paskola suteikti nebus. Jei pajamų liktus (išlaidos atimamos iš pajamų) yra 40 procentų visų gaunamų mėnesinių pajamų sumai, greitieji mini kreditai ar paskolos internetu nebus suteikti. Tokia klientų finansinė situacija neatitinka nustatyto mokumo nuostatų, kuris nėra kreditoriaus sprendimas, bet Lietuvoje galiojančių teisės aktų įpareigojimas.

Kaip internetu gauti kreditą

Nieko nuostabaus, kad asmeniui ar net šeimai prireikia kredito ar paskolos tam tikrų idėjų įgyvendinimui. Neturint skolinimo praktikos daugelis daro klaidas ieškodami, kas greičiausiai išduoda kreditus pamiršdami pasidomėti, kurio kreditoriaus siūlomos sąlygos kreditams yra geriausios. Tokios klaidos veda prie didesnių išlaidų grąžinant kreditus paimtus internetu, kas neretai pakiša koją pačiam grąžinimo procesui. Nesvarbu iš kurios bendrovės skolinatės, fizinių asmenų klubo, banko, privačių kreditorių ar nemokamus kreditus siūlančių nedidelių bendrovių, skolintis rekomenduojama atsakingai. Nesidomint kredito ar paskolos sąlygomis galima prisiimti tokius įsipareigojimus, kuriuos bus sunku įgyvendinti ateityje.

Kiekvienas kreditorius turi jau minėtus reikalavimus besiskolinantiems, kurie gali skirstis. Tad tikintis, kad greitas kreditas internetu be užstato vos per kelias minutes pasieks Jūsų sąskaitą naudinga susipažinti su visais pasiūlymais nuodugniai. Kreditas, ar tai būtų mini, greitasis ar ilgalaikis be laiduotojo ar užstato turės didesnes palūkanas dėl atsirandančios tam tikros rizikos. Todėl prieš skolinantis privalu tinkamai įsivertinti savo esamas ir būsimas finansines galimybes ir rinktis vieną iš geriausių.

Kadangi kreditų bendrovių veiklą prižiūri ir jų veiklą kontroliuoja Lietuvos bankas naudinga žinoti, kad greitieji kreditai internetu yra išduodami itin atsakingai. Todėl neturintiems darbo ar nuolatinio pajamų šaltinio neverta gaišti laiko teikiant paraiškas greito kredito internetu gavimui. Tokios paraiškos visada yra atmetamos, nebent galimybės pasiskolinti ieškosite fizinių asmenų rate, klube. Kas taip pat negarantuoja teigiamų rezultatų norint pasiskolinti.

Sumažėjo greitų kreditų internetu palūkanos

Dar prieš kelis metus itin didelėmis buvusios palūkanos (siekusios net iki 100%) šiuo metu yra ženkliai sumažėjusios. Nesvarbu kuriam laikotarpiui skolinatės internetu, kredito ar paskolos palūkanos yra mažesnės dėl susidariusios konkurencijos ir įstatymo bazės pataisų. Tad internetu ieškantiems, kur būtų galima pasiskolinti pigiau ar nemokamai naudinga ieškoti kreditorių, kurie skolina visą parą. Kreditų rinkoje galima rasti itin gerų pasiūlymų skolintis greitai ir trumpam laikotarpiui. Naujos bendrovės pirmą kartą besiskolinantiems siūlo net nemokamus kreditus internetu, kad tik pritrauktų tam tikrą vartotojų ratą. Akivaizdu, kad jau minėtiems bedarbiams net ir nemokamos paskolos gali būti neišduotos.

Greito kredito internetu mėnesiui ar keliems palūkanos bet kokiu atveju bus didelės. Naudinga pasidomėti skolinančių sąlygomis, gali būti, kad imti ilgalaikį kreditą bus naudingiau ir ženkliai pigiau. Kreditai, kurių pratęsimas nesumažina paskolos, todėl tokių naudinga vengti pasidomint ką siūlo ilgalaikiai kreditai internetu. Šiuolaikiškos kreditų bendrovės turi sukūrusios individualias skaičiuokles, kurių pagalba nesudėtingai pasiskaičiuosite sumą, kurią teks grąžinti kas mėnesį į kreditą internetu suteikusios bendrovės sąskaitą.

Naudinga žinoti, kad bendro finansavimo platformų nariai – investuotojai, būtent jie siūlo geriausias skolinimosi sąlygas. Jie yra nustatę ženkliai mažesnes metines palūkanų normas, kurios net iki kelių kartų gali būti mažesnėmis nei fiksuojamas rinkos vidurkis.

Trumpieji kreditai – kas tai

Tai tik keliems mėnesiams ar savaitėms suteikiami kreditai internetu, kurie turi išskirtinę sąlygą, jų grąžinimą galima atidėti nemokamai. Tuo tarpu kai kitų kredito rūšių atidėjimas gali kainuoti papildomai, trumpasis kreditas suteikia galimybę atidėti jo grąžinimą visiškai nemokamai. Tačiau gali būti ir kitokių papildomų sąlygų sutartyje, su kuriomis naudinga susipažinti kiekvienam norinčiam pasiskolinti. Naudinga žinoti, kad trumpieji kreditai norimam laikotarpiui internetu išduodami tik po paraiškos pateikimo bei sąlygų ir reikalavimų atitikimo patvirtinimo. Suklydus ar paraiškoje pateikus neteisingus duomenis galimybė pasiskolinti greitai bus atmesta.

Kreditai internetu – Privaloma pateiktį aiškią informaciją

Siekiantiems gauti kreditą internetu naudinga atminti, kad ne tik netiksli informacija, bet ir jos trūkumas gali nutolinti kredito išdavimą. Pavyzdžiui, siekiant pasiskolinti internetu paraiškoje bus nurodyta viena gaunamų pajamų suma, bet kreditorius informacinėje sistemoje ją fiksuos visai kitokią, paraiška bus atmesta. Greitieji kreditai be pajamų nebus išduodami kol nebus patikslinta priežastis, kodėl paraiškoje ir info sistemoje sumos skiriasi. Teks pateikti daugiau dokumentų kreditoriams apie gaunamas asmenines pajamas.

Bedarbiams ir kitiems klientams, kuriems trūksta papildomų lėšų gali tekti ieškoti ilgiau kas gali suteikti kreditą ir greičiausiai tai bus ne internetu, bet fiziniai asmenys, iš rankų į rankas. Norinčių suteikti kreditą bedarbiams itin mažai.

Kreditai ar paskolos nėra išduodamos ir tuo atveju, jei per paskutinius 6 mėnesius paraišką kreditui gauti pateikusių asmenų kredito istorijoje yra fiksuoti negrąžinti kreditai ar paskolos ar jos grąžintos ne laiku.

Taigi, greito, ilgalaikio ar vartojimo kredito internetu tikintys vartotojai privalo suprasti savo būsimą atsakomybę prieš paskolinusią bendrovę ir tai, kad privaloma laikytis visų sutartų sąlygų. Kiekvienas nusprendęs imti kreditą internetu privalo tinkamai įvertinti savo finansinę būklę ir sąlygų laikymosi galimybę.

Kas yra Greitieji Kreditai?

Greitieji kreditai Lietuvoje puikiai visiems žinoma paslauga. Dėl jų universalumo, greito gavimo, nedidelių palūkanų ir kitų panašių pliusų – daugelis žmonių džiaugiasi, kad gali pasiskolinti.

Svarbu tai, kad paskolas Lietuvoje suteikia gana didelis skaičius privačių kreditorių. Jeigu Jums reikia tokios paskolos – naudinga palyginti kuo daugiau variantų, kad surastas būtų pats geriausias.

Geriausios Lietuvoje greitojo kredito bendrovės:

KREDITO BENDROVĖAKCIJOS IR PASIŪLYMAIMAX. SUMAMAX. TRUKMĖGAUTI KREDITĄ

Nebrangios paskolos.Mažos palūkanų normos
Paskolos kreditų refinansavimui
ir vartojimui nuo 6.99%
6000 EUR60 mėn.

Ilgi paskolų gražinimo terminai. Pasiūlymą dėl finansavimo gausite per 10 minučių. Paskolų palūkanos nuo 12%!10000 Eur60 mėn.

Užpildyti paraišką ir gauti paskolą – itin paprasta! Atsakymas tą pačią dieną. 20 metų patirtis ir tūkstančiai patenkintų klientų.10000 Eur60 mėn.

Greitasis kreditas SMS žinute.
Pirmas kreditas iki 1000 EUR nemokamai
Nuolaidos kreditams iki 50%
Skaityti daugiau
1000 EUR36 mėn.

60 dienų nemokamo gražinimo garantija
Paskolos per 15 minučių
Bene pigiausias kreditorius LIETUVOJE!
Skaityti daugiau
5000 EUR36 mėn.

Gaukite viską, ko norėjote dabar, o mokėti pradėkite pasirinktomis dalimis tik PO 3 MĖNESIŲ!
Skaityti daugiau
3000 EUR24mėn.

Net 2 kartus galėsite nemokamai atidėti įmoką!
Kiekvienam klientui specialus asmeninis pasiūlymas.
4000 EUR48 mėn.

Nedidelės mėn. įmokos
Skaidru ir patikima Lanksčios sąlygos. Greita ir paprasta
Skaityti daugiau
4000 EUR48 mėn.

Vartojimo paskolos suteikiamos asmenims nuo 19 metų.
Paprasti žingsniai gauti kreditą ir vartojamąją paskolą internetu.
2000 EUR24 mėn.

Pirmas kreditas NEMOKAMAI!
Skolinantis pakartotinai gausite net 50% nuolaida.
Skaityti daugiau
750 EUR1 mėn.

Kredito unijos principu teikiamos vartojimo paskolos.
Atsakymas tą pačią dieną.
Skolinama nuo 300 Eur
10000 EUR60 mėn.

Gaukite geresnes vartojimo kreditų salygas nei banke.
Kreditą galite gauti su 6% palūkanomis.
35000 EUR60 mėn.

Turi automobilį – gauk pinigų! Bendrovė suteikia net 110% jūsų automobilio rinkos vertės paskolą iki 72 mėnesių laikotarpiui.
Skaityti daugiau
15000 EUR72 mėn.

Kokius kriterijus įvertinti ieškant įmonės?

Paskolos paieškos turi prasidėti nuo įmonės pasirinkimo. Nurodysime gaires, kurios reikėtų įvertinti ieškant paskolas teikiančios įmonės.

 • Pirmiausia labai svarbu susipažinti, kokio dydžio palūkanomis yra skolinama.
 • Taip pat yra būtina įvertinti, ar galima prasitęsti paskolos grąžinimo laiko tarpą.
 • Reikia nepamiršti labai detaliai susipažinti su paskolos sąlygomis.
 • Taip pat susižinoti, kas Jūsų laukia, jeigu paskolos grąžinimas labai nusitęsė.
 • Galiausiai, internete naudinga susipažinti su kitų žmonių komentarais apie gautas paskolas.

Kuo daugiau aspektų palyginsite – tuo tikresnis galite būti, kad Jūsų pasirinkta įmonė bus tikrai pati geriausia ir paskola bus tikras išsigelbėjimas iš labai komplikuotos padėties.

Greitųjų kreditų privalumai

Lyginant greituosius kreditus su kitomis pasiskolinimo alternatyvomis – paskolos laimi dėl daugelio aspektų. Kodėl greitasis kreditas yra kur kas geresnis pasirinkimas – matyti palyginus jo ir banko suteikiamas paskolas.

 1. Didelis pliusas yra tai, kad paskolas gauti gali beveik visi, kurie jų prašo. Žinoma, nesakome, kad visi norintys gaus paskolą, tačiau apskritai gauna didžioji dalis. Taigi, nereikia pergyventi, kad Jūsų prašymas bus atmestas kaip dažniausiai nutinka bankuose.
 2. Kitas labai didelis pliusas yra tai, kad suteikiamos labai lanksčios pinigų grąžinimo sąlygos. Pasiskolinus norisi, kad iškilus grąžinimo problemoms iškart nebūtumėte užsipultas. Pavyks to išvengti jeigu pasirinksite tinkamą įmonę,
 3. Galiausiai, kreditus teikiančios įmonės dažniausiai skolina labai pigiai arba nemokamai. Kai kuriais atvejais pirma paskola gali visiškai nekainuoti, tad tokiu atveju grąžinsite lygiai tokią pat pinigų sumą, kaip ir pasiskolinote. Tai vadinama – pirmas kreditas nemokamai.

Jeigu iškilo finansinių rūpesčių – kreditas padės juos greitai ir paprastai išspręsti. Nepergyvenkite, o priimkite pagalbą, kuri leis Jums vėl atsistoti ant kojų. O jeigu nesusitvarkote su mėnesinėmis įmokomis, Jums padės paskolų refininsavimas.

Greitieji kreditai bedarbiams: kaip galima gauti?

Daugelis klaidingai galvoja, kad greitieji kreditai gali būti suteikiami tik tiems asmenims, kurie turi darbą. Tai nėra visiškai tiesa, kadangi paskolos bedarbiams taip pat yra galimos ir net labai mielai suteikiamos. Svarbiausia susipažinti su įmonėmis ir iš jų visų pasirinkti tą, kuri geriausiai patenkina Jūsų poreikius. Paskui detaliai išanalizuoti sąlygas, kad pasiskolinus neiškiltų problemų ir nebūtų sunku pinigus grąžinti atgal.

Kokiomis sąlygomis gali skolintis bedarbiai?

Bedarbiai gali skolintis labai panašiomis sąlygomis kaip ir tie asmenys, kurie turi darbą ir nori greitojo kredito paskolos. Taigi, pradedame nuo to, kad pirmiausia reikia pasirinkti įmonę iš kurios norisi pasiskolinti. Žinoma, jeigu neturite darbo, tokiu atveju Jūsų garantas, kad pinigus tikrai grąžinsite, yra užstatas. Skirtingos įmonės prašo skirtingo užstato. Dažniausiai juo tampa transporto priemonė ir galima sėkmingai pasiskolinti net iki 80 procentų užstato vertės. Kadangi įmonių pasirinkimas yra labai platus – palyginkite kuo daugiau variantų ir tokiu atveju tikrai nesunkiai atrasite Jums labiausiai tinkamą.

Kaip nesuklysti ir pasiskolinti teisingai?

Dėl labai plačios įmonių pasiūlos svarbu detaliai įsiskaityti į sąlygas. Daugeliui žmonių tokia paskola yra labai skubi ir neapgalvota. Tokiu atveju neįsiskaičius į sąlygas galima susidurti su nesklandumais, kuriuos vėliau bus labai sunku išspręsti.

 • Labai naudinga internete perskaityti atsiliepimus apie suteikiamas paslaugas. Žmonės linkę dalintis jų patyrimais.
 • Detaliai įsiskaitykite į sąlygas: kas nutiks, jeigu Jums nepavyks pinigų grąžinti laiku? Kokia yra įmonės atsakomybė Jūsų atveju?
 • Susižinokite, ar tikrai bus galima prasitęsti paskolos grąžinimo laiko tarpą. Juk nesinori, kad vos tik vėluosite užstatas butų iškart iš Jūsų atimtas.
 • Skolinkitės TIK iš tų įmonių, kurios savo paslaugas siūlo legaliai.

Paskolos bedarbiams ir greitieji kreditai bedarbiams gali būti tikras išsigelbėjimas. Juk be darbo esantys žmonės tikrai nebūtinai yra finansiškai nestabilūs. Kai kurie pagaliau išdrįsta pradėti savo verslą ir neturėdami pinigų jie imasi šiaudo, kuris vadinasi kreditai bedarbiams.

Išspręsti savo finansines problemas nebus sunku, jeigu dirbsite kartu su specialistais, kurie nori ir stengiasi Jums padėti. O dar labiau pagelbės Jų siūloma paslauga – paskolų refinansavimas.

Paskolos gavimas internetu: kaip?

Paskolos internetu yra labai populiarus ir dažnas daugelio žmonių pasirinkimas. Kai norisi greitai ir paprastai išspręsti finansines problemas, tačiau nėra laiko keliauti į specializuotus biurus – kreditai internetu yra lengviausias ir paprasčiausias būdas. Didelis pliusas yra tai, kad šiuo metu paskolas teikia tiek daug skirtingų įmonių, kad vertinant jų pasiūlymus nesunkiai atrasite tą, kuris Jums tinka labiausiai. O kuo daugiau įmonių palyginsite – tuo tikresni galėsite būti dėl pasirinkimo.

Paskola internetu gaunama labai paprastai. Jeigu tai Jūsų pirmas kartas – nurodome žingsnelius, kurie padės greitai ir paprastai pasiskolinti.

 • Pirmiausia Jums reikia pasirinkti įmonę, kurios paslaugomis planuojate pasinaudoti. Ieškoti taip pat naudingiausia yra internetu, kadangi nereikia niekur eiti, gulėdamas patogiai lovoje galite peržiūrėti pasirinkimus ir atrasti tą, kuris Jums atrodo pats patraukliausias. Įmonės ieškokite palyginę kuo daugiau kriterijų. Tokiu atveju būsite tikras, kad atradote tą, kuri Jums labiausiai tinka.
 • Sekančio žingsnio metu Jums būtinai reikia užsiregistruoti pasirinktos įmonės internetiniame puslapyje. Tai yra būtina. Be registracijos Jums niekaip nepavyks gauti pinigų.
 • Taip pat reikia ir patvirtinti registraciją. Tai galite padaryti pervedę tam tikrą pinigų sumą į įmonės sąskaitą. Paprasčiausiai taip įmonė patikrina, kad ar Jūs tikrai esate tos sąskaitos savininkas ir tikrai pinigus gaus tas asmuo, kuris skolinasi.
 • Sekančio žingsnelio metu Jums reikia nuspręsti, kokio dydžio paskolą planuojate imti. Dažniausiai internetiniuose puslapiuose yra ir specialios skaičiuoklės, kurios padeda greitai ir patogiai pamatyti – kiek pasiskolinus kokią pinigų sumą teks grąžinti. Tai labai svarbu, kadangi tiksliai pamatysite, kiek Jums kainuoja paskola ir galbūt tai paskatins atidžiau įvertinti savo poreikius ir gal net nesiskolinti.
 • Galiausiai, reikia nusiųsti paraišką. Dažniausiai įmonės atstovai atsako per kelias valandas. Maksimaliai laiko tarpas siekia parą laiko. Jeigu Jūsų prašymas bus atmestas – galite bandyti dar kartą. Kartais nieko nepakeičiama, tačiau įmonė kažkodėl persigalvoja ir nusprendžia, kad visgi Jums reikia suteikti paskolą.

Paskola internetu – galimybė vėl atsistoti ant kojų. Sugrįžti į gyvenimą yra paprasta su pilna pinigine.

Greitieji kreditai palyginus su kitomis skolinimosi galimybėmis

Apie greituosius kreditus paskutiniu metu kalbama labai daug. Kol vieni giria ir teigia, kad tai vienas geriausių pasirinkimų, tuo tarpu kiti pergyvena, kad pasiskolinus yra labai sunku grąžinti. Dažniausiai giria tie, kurie sėkmingai grąžino pinigus, kadangi susitvarkė savo išlaidas ir išmoko tinkamai paskirstyti pinigus. Tuo tarpu likę, kuriems grąžinti nepavyko, susiduria su daugelių problemų. Greitieji kreditai gali būti tiek išsigelbėjimas, tiek dar didesnė duobė ir sugadinta kredito istorija. Viskas remiasi į tai, kaip skolinsitės ir kaip grąžinsite.

Greitieji kreditai yra galimybė pamiršti finansines problemas. Kadangi egzistuoja ne viena pasiskolinimo galimybė – natūralu, kad žmonės ieško tokios, kuri labiausiai apsimoka. Trumpai paminėsime pliusus bei kitas paskolos gavimo galimybes, kad galėtumėte pasirinkti tą, kuri Jums labiausiai priimtina.

 • Didžioji dalis kreditus teikiančių įmonių paskolas teikia labai minimaliomis sąlygomis. Taigi, tai atveria galimybes pasiskolinti beveik visiems. To negalima būtų pasakyti apie bankus, kurie skolina labai atsakingai, bet tuo pačiu „priekabiai“ tikrindami kiekvieną paraišką ir todėl daugelis žmonių, kuriems reikia paskolos – paprasčiausiai jos negauna.
 • Įmonės veikia visiškai legaliai, taigi skolinamasi remiantis konkrečiomis sąlygomis. Tai reiškia, kad jeigu klientui iškilo kokie nors nesklandumai – jis gali kreiptis į teismą, kad jie būtų išspręsti. To daryti negalima, jeigu pasiskolinote iš paprasčiausi fizinio asmens, kuris suteikia paskolas su palūkanomis. Dažniausiai tos palūkanos yra mažesnės ir tai paskatina pasiskolinti. Deja, iškilus problemoms teisiškai negalima bus Jūsų apginti, kadangi paskola bus gaunama nelegaliai.
 • Egzistuoja ir paskolos su užstatu. Tai taip pat gana geras pasirinkimas tiems, kurie reikia pinigų. Tačiau jau pats pavadinimas išduoda, kad reikia palikti kokį nors užstatą. Kai kurie žmonės bijo taip rizikuoti ir todėl greitieji kreditai tampa kur kas geresniu pasirinkimu.

Greitieji kreditai – puiki galimybė susitvarkyti su problemomis, kurios trukdo Jums gyventi. Svarbiausia kuo atsakingiau pasiskolinti ir glaudžiai bendradarbiauti su atsakingais asmenimis, kurie padės visus taškus susidėti ant i ir pasiskolinti sėkmingai bei tvarkingai.

Greitieji internetu